Ajdovski gradec, Vranje

Ajdovski gradec, Vranje

Ajdovski gradec je 436 m visok obrasel grič, ki je 8 km oddaljen od Sevnice in se nahaja nad dolino Vranjskega potoka. Sevnica je srednje veliko mesto, ki se nahaja v Sloveniji, središče Občine Sevnica. Z okrog 5000 prebivalci je pomembno lokalno središče, ki zlasti v tovarnah tekstilne in lesne industrije zaposluje številne ljudi iz bližnje in daljne okolice. Mesto se čedalje bolj spaja z Boštanjem, naseljem na nasprotnem, desnem bregu reke Save.

 

Brestaniška kolesarska pot

Brestaniška kolesarska pot

Kolesarska pot se začenja pri Gostilni Pečnik, sledi prečkanje mostu preko reke Save. Na koncu mostu zavijemo desno po lokalni cesti mimo gradu Turn. Nadaljujemo ob železniški progi in reki Savi po vijugasti cesti brez večjih vzponov mimo naselja Rožno, skozi katerega teče presladolski potok, ki se izliva v reko Savo.

 

 

Čateževa energijska pot

Čateževa energijska pot

Posavje je za nas kot Sneguljčica. A zakaj? Njenih sedem palčkov je tukaj prevzelo podobo sedmi veličastnih gradov, katerih obisk definitivno priporočamo. Poleg te zakladnice zgodovine in seveda vsem dobro znanih Term Čatež, pa je tukaj tudi kar nekaj luštnih pešpoti.

 

Grad Pišece

Grad Pišece

Grad Pišece ali Pišeški grad, zgrajen v 13. stoletju, se nahaja v Bizeljskem gričevju v Brežicah na nadmorski višini 337 m. Grad krasi mogočen 36 metrov visok stolp s kar 2,5 metra debelimi zidovi. Definitivno nas je presenetil s svojo pojavo, saj smo pričakovali le nekaj ruševin.

 

Krškočara

Krškočara

Dogodivščina Krškočara se prične v atriju Mestnega Krško, Valvasorjevo nabrežje 3. Od tod pot vodi skozi mesto Krško v smeri proti Gori, do vznožja poti na Grad Krško. Sledi dobrih 400 m dolg solidno strm vzpon po čudoviti serpentinasti stezi na vrh hriba, kjer so še danes lepo vidni ostanki gradu.

 

 

 

Lisca

Lisca

Lisca (948 mnm) je razgledna gora v Posavju, severno od Sevnice. Verjetno je v teh koncih Lisca to, kar je v Ljubljani Šmarna Gora, v Zasavju Kum in tako naprej. Zelo obljuden hrib na katerega lahko pridete iz večih smeri. Po Lisci se imenuje tovarna Lisca v Sevnici.

 

Naravni park Jovsi

Naravni park Jovsi

Jovsi je ime 460 ha velikega področja zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Področje je zavarovano kot spomenik narave in območje Nature 2000. Gre za mokrišča, kjer so svoj življenjski prostor našle številne redke in tudi ogrožene rastlinske ter živalske vrste.

 

Pohodna pot po Trški Gori-Krško

Pohodna pot po Trški Gori-Krško

Trška Gora, ki se nahaja nad starim mestnim jedrom Krškega, je bila nekoč izletniška točka, kjer so imeli meščani Krškega vinograde, sadovnjake, travnike, polja in gozdove. Pohodna pot po Trški Gori, ki je dolga slabe 4 kilometre, je primerna tudi za naše najmlajše.

 

Pot na Mohor

Pot na Mohor

Na strmem pobočju Sremiča, ki z JV strani stiska stari trg Brestanice, stoji na lepem razglednem mestu, cerkev svetega Mohorja. Proti severu se odpira čudovit pogled nad Brestanico, njen grad, nad Savo in celotno kotlino, v kateri so trapisti obdelovali svoja polja.

 

Sevnica

Sevnica

Sevnica je srednje veliko mesto, ki se nahaja v Sloveniji, središče Občine Sevnica. Z okrog 5000 prebivalci je pomembno lokalno središče, ki zlasti v tovarnah tekstilne in lesne industrije zaposluje številne ljudi iz bližnje in daljne okolice. Mesto se čedalje bolj spaja z Boštanjem, naseljem na nasprotnem, desnem bregu reke Save.